top of page

אודות

קבוצת פ.ל.מ היא חברת ייזום תכנון בנייה ושווק בניהולו של אביב מזרחי, בעל ניסיון מוכח של שלושה עשורים בתחום הנדל"ן.

 

קבוצת פ.ל.מ מתמחה ביזום ובהקמה של פרויקטים יוקרתיים למגורים באזור הכרמל בחיפה.

הקבוצה עומדת לצד לקוחותיה משלב הרעיון ועד לאכלוס ומעסיקה אנשי מקצוע איכותיים המטפלים בכל פרוייקט החל מתהליך היזום התכנון ועד לשלבי הבניה והשיווק, הכל תחת קורת גג אחת.

 
יזמות

לקבוצה ניסיון רב באיתור, קידום וגיבוש של פרויקטים בתחום הנדל״ן, משלב הרעיון הראשוני עד להשלמת המימוש בפועל.

 

תכנון
  • החברה מעסיקה צוות מקצועי המלווה את הפרויקט בתכנון אדריכלי והנדסי מלא "בתוך הבית".

  • התאמת התכנון לצרכי השוק והיזמות, תכנון מפורט בכל רמות התכנון (הכנת תוכניות בניין עיר, הוצאת היתרי הבניה, תיאום מתכננים ויועצים, הכנת תוכנית ביצוע מפורטות, תכנון לפי תקנים מתקדמים, ראיה כוללת וסנכרון בין הגורמים הסטטוטוריים השונים ועוד).

 

ניהול
  • שליטה וסנכרון בין התכנון לביצוע, פייקוח על התזרים המועבר לקבלני המשנה ולספקים, תוך שאיפה לאיכות גבוהה ביותר נטול ליקויים, לחסכון תקציבי ולקיצור זמני הבניה ככל האפשר.

  • ניהול והתאמת הביצוע לדרישות מיוחדות של דיירים לביצוע של תוספות ושינויים בזמן הנכון, תוך שמירה על לוחות זמינה ותיאום התכנון לביצוע ללא ליקויים. 

 

ביצוע
  • לקבוצת פ.ל.מ ניסיון מוכח בבייצוע איכותי של בנייני בוטיק יוקרתיים (עד 50 יח"ד), יתרונה של הקבוצה בהעסקה ישירה של צוות מקצועי איכותי, לניהול הביצוע בשטח, , לרבות: מנהלי עבודה, אחראי בטיחות, מהנדסים אדריכלים ועובדים מקצועיים בכל תחומי הבניה למגורים. 

  • פיתוח ומיכון של העבודות, באמצעות צמ״ה חדשני, תוך שיפור האיכות וקיצור לוחות זמנים.

  • עבודה עם ספקים קבועים אמינים ואיכותיים לאורך זמן.

 

שיווק
  • הכרות מעמיקה עם הצרכים והביקושים הקיימים בכל אזור לרבות: המחירים בשוק, העסקאות, שהתבצעו באחרונה,  הפרויקטים המתחרים וקהלי היעד.  ביצוע התכנון של הפרויקטים , תוך זיהוי קהלי היעד וצרכיהם.

  • ניסיון מוכח במכירת מעל 100 דירות יוקרה.

bottom of page